Käsi-, oppikirjat ja sovellusohjeet ks. myös TRY:n sivut

Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus EUROCODE 3 -Oppikirja, julkaisija Teräsrakenneyhdistys

Teräsrakenteiden toteutus, ohjeita toteutuseritelmän laatimiseksi, SFS-EN 1090-2 Liite A, julkaisija Teräsrakenneyhdistys

Eurokoodi 3 suomenkieliset käsikirjat (4 kpl)

Ruostumattomien rakenneputkien käsikirja, julkaisija Teräsrakenneyhdistys

Leroy Gardner and David Nethercot: Designers' Guide to Eurocode 3: Design of Steel Buildings

C. R. Hendy and C. J. Murphy: Designers' Guide to EN 1993-2 Eurocode 3: Design of steel structures part 2, steel bridges

D. Moore, C. Bailey, T. Lennon and Y. Wang: Designers' Guide to EN 1991-1-2, EN 1993-1-2 and EN 1994-1-2 : Fire Engineering (Actions on Steel and Composite Structures)

ECCS Eurokoodijulkaisut E-Store