Käsi-, oppikirjat ja sovellusohjeet:

RIL 205-1-2017 Puurakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi

RIL 205-2-2009 Puurakenteiden suunnittelu. Eurokoodi