Ohjelmat:
(listassa on esitetty EN-eurokoodien mukaan toimivia ohjelmia, ohjelmien toimintaa ja oikeellisuutta ei ole help deskin taholta testattu)

Puurakenteiden mitoitusohjelmia Puuinfon Eurocode 5 sivuilta

Finnwood laskentaohjelma MetsäWoodin sivuilta