Käsi-, oppikirjat ja sovellusohjeet:

RIL 206-2010 Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje.
Eurokoodi EN 1996-1-1 ja taulukkomitoitus palotilanteessa

Manual for the design of plain masonry in building structures to Eurocode 6

Eurocode for Masonry, EN 1996-1-1 and EN 1996-2: Guidance and worked examples.

John Morton: Designers' Guide to Eurocode 6: Design of Masonry Structures