Sähköinen materiaali

Vertailulaskelmia SFS-EN 1997-1:n kansallisen liitteen laatimista varten

Mitoitusmenettely EN1997-1 mukaan Saksassa, Eero Slungan käännös N. Vogtin ja B. Schuppenerin artikkelista

A Designers’ Simple Guide to BS EN 1997 Ison-Britannian viranomaisten jukaisema opas Eurokoodi 7 soveltamisesta

JRC:n eurokoodikoulutustilaisuuden esitysmateriaali

JRC:n esimerkkilaskelmia geotekniikasta: JRC Report: Eurocode 7: Geotechnical Design - Worked examples

JRC:n esimerkkilaskelmia silloista

Eurokoodia 7 käsittelevä sivusto