Eurokoodien kanssa yhteensopivat määräykset ja ohjeet tulivat kokonaisuudessaan käyttöön 1.1.2017

Eurokoodien kansalliset liitteet on päivitetty ja ne tulivat käyttöön 1.1.2017 osana ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelman "Lujuus ja vakaus" sarjaa.

Suomen aiemmat kumotut kansalliset liitteet löytyvät seuraavista linkistä tiedostona: NA 1.paketti NA 2.paketti NA 3.paketti NAmuutos NA4.paketti NA5.paketti (ruotsiksi NA 1.,NA 2. NA 3. NArev NA4. NA 5).

Yhteenvetotaulukko: Eurokoodien tilanne Suomessa 2017-08-11

Eurokoodien tilanteeseen ja kehitykseen liittyviä linkkejä

Eurokoodeista vastaavan teknillisen komitean TC250:n matkaraportit (Timo Tikanoja/RT, Matti J. Virtanen/Ympäristöministeriö)

Eurocodes National Correspondents kokousten matkaraportit (Matti J. Virtanen/Ympäristöministeriö)

Uusien mahdollisten eurokoodiosien teknisiä taustaraportteja (lasi ja FRP)

JRC:n julkaisemia oppaita eurokoodeista

Opetusmateriaalit

AMK-opettajien sivut