Historiaa

Eurokoodien historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta koskevaa tietoa löytyy SFS:n julkaisemasta oppaasta Eurokoodit – Eurooppalaiset kantavien
rakenteiden suunnittelustandardit