Finnish National Annexes in Swedish and in English

Implementation in Finland (situation 2018-12-21)

Päivitykset ja muutokset

Haluatko tiedon Eurokoodi help deskin päivityksestä? Ilmoita sähköpostiosoitteesi tästä help deskiin.

Ajankohtaista

23.5.2019

TC250/SC3 on todennut, että standardin EN 1993-1-4 nurjahduskäyrät ovat epävarmalla puolella. Standardin EN 1993-1-4 taulukon 5.3 arvojen sijasta tulee käyttääalustavan korjaussivun prA2 taulukon 5.3 arvoja.

20.3.2019
Lisätty sivuille tieto virheestä dokumentissa SFS-EN 1993-1-8/AC:2009

9.1.2019
Eurokoodien suomenkielisten käännösten ajantasaisuus on tarkistettavissa oheisesta värikoodatusta taulukosta.

12.12.2018
Rakentamisen standardit ja eurokoodit seminaarin 2018 esitykset on julkaistu.

7.11.2018
Rakentamisen standardit ja eurokoodit seminaari 2018 pidetään 11.12.2018 Kalastajatorpalla Helsingissä. Seminaariin voi ilmoittautua seminaariohjelmassa olevan linkin kautta. Tilaisuus on maksuton.

2.11.2018
SFS on vahvistanut uuden betonieurokoodiosan EN1992-4 elokuussa 2018. Kansallisen liitteen valmistelu em. osaan on alkamassa loppuvuoden aikana.
Putkilinjoja koskeva teräseurokoodi EN1993-4-3 on kumottu kesäkuussa 2018. Kyseisen osan kansallinen liite tullaan myös poistamaan käytöstä
.

6.2.2018
Ympäristöministeriö on julkaissut rakentamismääräyskokoelman osan "Rakenteiden lujuus ja vakaus" ruotsiksi ja englanniksi. Osat on linkitetty myös help deskiin.

15.12.2017
Rakentamisen standardit ja eurokoodit 2017 seminaari pidettiin 14.12.2017 Kalastajatorpalla. Seminaarin esitykset löytyvät täältä.

11.8.2017
SFS on julkaissut kesän aikana muutossivut SFS-EN 1993-4-1:2007/A1:2017 ja SFS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017. Kansallisiin liitteisiin tarvittavia mahdollisia muutoksia ei ole vielä tehty.

RIL on julkaissut päivitetyn version ohjeesta RIL 207-2017 Geotekninen suunnittelu. Eurokoodi.

31.5.2017
SFS on julkaissut muutossivut SFS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017 ja SFS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017. Kansallisia liitteitä ei ole päivitetty muutossivujen osalta.

7.4.2017
Ympäristöministeriön teräsrakenteita koskevat päivitetyt kansalliset liitteet lisätty help deskiin.

10.3.2017
Ympäristöministeriö on korjannut SFS-EN 1992-1-1 kansallisessa liitteessä olevan kaavan (1.5) virheen ks. korjattu versio betonirakenteiden ohjeista. Kaava liittyy raudoittamattoman seinän kestävyyteen.

RIL on julkaissut päivitetyt suunnitteluohjeet RIL201-1-2017 Suunnitteluperusteet ja kuormat sekä RIL205-1-2017 Puurakenteiden suunnitteluohje.

7.2.2017
Uudet kansalliset liitteet on lisätty vasemman reunan sarakkeeseen eurokoodikohtaisille sivuille. Vanhat kumotut kansalliset liitteet löytyvät sivulta "Eurokoodien tilanne nyt".

 

 

 

 

 

Eurokoodi help desk

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Eurokoodisarja koostuu tällä hetkellä 58 osasta. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Rakennusmateriaaleille on omat yksityiskohtaiset ohjeet. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) laatimista. Suomessa näiden kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa Ympäristöministeriö talonrakentamisen ja Liikennevirasto siltojen osalta.

Eurokoodien help desk sivujen tarkoitus on helpottaa eurokoodien käyttöönottoa Suomessa. Sivuille on koottu ajantasainen tieto koodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä. Sivuille kootaan myös tietoa eri koodeihin liittyvistä oppikirjoista, käsikirjoista ja ohjelmista. Sivujen kautta on mahdollista kysyä koodeihin liittyvistä tulkinnoista sekä mahdollisesti niissä havaituista virheistä. Jokaiselle koodille on oma sivu, jolle pääset vasemman reunan pystypalkin kautta. Päivitykset ja muutokset-linkin alta löydät sivuilla tapahtuvat muutokset.

Eurokoodien ensimmäinen paketti otettiin käyttöön 1.11.2007. Tällöin talonrakennuksen suunnittelussa käytettävät keskeiset eurokoodiosat julkaistiin suomeksi sekä niihin liittyvät kansalliset liitteet vahvistettiin.

Liikenneviraston kohteissa (sillat ja infrarakentaminen) eurokoodit ovat ainoa käytössä oleva suunnittelu-järjestelmä. Suunnittelu tapahtuu LVM:n julkaisemien kansallisten liitteiden mukaisesti.

Suomen- ja englanninkielisiä eurokoodeja julkaisee ja myy SFS-Standardisointi. Ruotsinkielisiä eurokoodeja myy Swedish Standards Institute.

 

hEN Helpdesk - www.henhelpdesk.fi

Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja käsittelevältä sivustolta löytyy tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä yksityiskohtaista tietoa harmonisoiduista tuotestandardeista