Päivitykset:

24.5.2019

Lisätty tieto virheestä dokumentissa SFS-EN 1993-1-4

20.03.2019

Lisätty sivuille tieto virheestä dokumentissa SFS-EN 1993-1-8/AC:2009

12.12.2018

Lisätty linkki Rakentamisen standardit ja eurokoodit seminaarin 2018 esityksiin.

07.11.2018

Lisätty tieto Rakentamisen standardit ja eurokoodit 2018 seminaarista

02.11.2018

Lisätty tieto uudesta eurokoodiosasta EN1992-4 sekä osan EN1993-4-3 kumoamisesta

06.02.2018

Lisätty Suomen kansalliset liitteet ruotsiksi ja englanniksi help deskiin

11.08.2017

Lisätty tieto muutossivuista SFS-EN 1993-4-1:2007/A1:2017 ja SFS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017.
Eurokoodien suomenkielisten käännösten ajantasaisuustaulukko on päivitetty.
Lisätty tieto RIL ohjeen RIL 207-2017 Geotekninen suunnittelu. Eurokoodi päivityksestä

31.05.2017

Lisätty tieto muutossivuista SFS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017 ja SFS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017.

07.04.2017

Sivustolle lisätty uusi versio teräsrakenteiden kansallisesta liitteestä.

10.3.2017

Lisätty tieto ympäristöministeriön betonirakenteita koskevan ohjeen korjauksesta, lisätty tiedot RILin päivitetyistä julkaisuista, muutettu avoinna olevan 5-vuotiskyselyn kommentointiajan päättymistä.

07.02.2017

Poistettu kumotut kansalliset liitteet eurokoodikohtaisilta sivuilta, lisätty tieto 4. vaiheen eurokoodien 5-vuotiskyselystä

30.12.2016

Lisätty tiedot etusivulle eurokoodien uusista kansallisista liitteistä.

09.12.2016

Lisätty Eurokoodi 2016 seminaarin esitykset

11.11.2016

Lisätty tieto kansallisia valintoja koskevista asetuksista sekä lisätty eurokoodiseminaarin ohjelma

19.09.2016

Lisätty tiedot liittosiltojen soveltamisohjeesta NCCI4 sekä sahatavaran lujuusluokat sisältävän standardin SFS-EN 338 uudesta versiosta.

12.08.2016

Tieto SFS-EN 1996-1-2+AC päivitetystä käännöksestä lisätty

01.07.2016

Tieto EC1, EC4 ja EC6 käännösten päivityksestä sekä tieto uusista käsikirjoista lisätty

04.02.2016

Suunnitteluperusteden, rakenteiden kuormien ja geoteknisen suunnittelun kansallisia valintoja koskevat asetukset on lähetetty notifioitavaksi. Lisätty kohtaan Ajankohtaista linkit notifiointiverioihin.

13.01.2016

Tehty sivujen sisällön yleispäivitys ja linkkien tarkastus, lisätty tieto SFS-EN 1995-1-2+AC uudesta käännöksestä

11.12.2015

Päivitetty LVM:n kansallinen liite osaan SFS-EN 1997-1 sekä siihen liittyvä ankkureiden kostusohje, lisätty sivuille Eurokoodi 2015 seminaarin esitykset sekä tieto Jouko Kouhin EC3 kirjoista

11.10.2015

Lisätty tieto puueurokoodin SFS-EN1995-1-1 käännöksen ongelmista, lumikuormaosan SFS-EN1991-1-3 muutossivusta A1 ja Eurokoodi 2015 seminaarista.

03.09.2015

Lisätty tieto muutossivun SFS-EN 1993-1-4/A1 vahvistamisesta sekä ajantasaisista uusisista käännöksistä SFS-EN 1991-1-7+A1+AC ja SFS-EN 1997-1+A1+AC

25.08.2015

Lisätty tieto SFS-EN 1995-1-1+A1+A2+AC uudesta käännöksestä

15.06.2015

Lisätty tieto 2. rahoitusvaiheen eurokoodien 5-vuotiskyselystä sekä tieto SFS-EN 1992-1-1+A1+AC julkaistusta käännöksestä

15.04.2015

Lisätty linkki ympäristöministeriön lausunnolla oleviin kansallisiin liitteisiin ja kantavia rakenteita/pohjarakenteita koskeviin ohjeisiin

08.04.2015

Lisätty Liikenneviraston päivitetyt kansalliset liitteet, lisätty tieto EN1992-1-1 muutossivusta sekä värikooditaulukko eurokoodien käännösten ajantasaisuudesta.

14.01.2015

Lisätty PKS-Rava korttiluonnokset sekä päivitetty tiedot 5-vuotiskyselyssä olevista eurokoodiosista

10.12.2014

Lisätty Eurokoodi 2014 seminaarin esitykset sivuille

29.10.2014

Lisätty tiedot ja ilmoittautumisohjeet Eurokoodi 2014 seminaarista

26.09.2014

Lisätty tieto Liikenneviraston betoniralenteita koskevan NCCI2 ohjeen päivityksestä.

19.09.2014

Lisätty tieto muutossivusta EN1991-1-7/A1

16.09.2014

Lisätty tieto ympäristöministeriön väliaikaisohje koskien eurokoodisuunnittelua ja toteutusta

12.08.2014

Lisätty tieto ympäristöministeriön asetusten voimaantulosta, osien EN1993-1-1 ja EN1995-1-1 muutossivuista, JRC:n teräsrakenteiden koulutustilaisuudesta sekä JRC:n betonirakenteiden esimerkkilaskelmista

09.05.2014

Lisätty tieto 5-vuotiskyselyiden ajankohdasta ja EN1994-1-2 muutossivusta A1

25.2.2014

Lisätty tieto muutossivuista EN1997-1/A1 ja EN1999-1-1/A2 sekä betonieurokoodin 5-vuotiskyselystä.

12.12.2013

Lisätty Eurokoodiseminaarin 2013 esitykset help deskiin

22.11.2013

Lisätty Liikenneviraston päivitetty NCCI-7 ohje sivustoon

31.10.2013

EN1996-1-1+A1 käännös julkaistu, Eurokoodi 2013 seminaarin ohjelma lisätty

17.10.2013

Linkitetty ympäristöministeriön notifikaatioon lähetetyt asetukset kantavista ja pohjarakenteista sivustoon, lisätty tiedot Eurokoodi 2013 seminaarista sivuille

09.09.2013

EN1996-1-1 muutossivu A1/2012 julkaistu standardiin sisäänkirjoitettuna englanniksi

03.07.2013

Lisätty tieto ja lomakkeet 5-vuotiskyselyyn liittyen

05.04.2013

Lisätty tieto osien EN1991-1-2 ja EN1991-1-6 toisista korjatuista korjaussivuista, lisätty tieto raudoittamattoman seinän kestävyyttä koskevan alustavan muutosivun sisällöstä

24.01.2013

Lisätty tausta-asiakirjoja osaan EN1993-1-10

16.01.2013

Lisätty tiedot osan EN1991-3 korjaussivusta

03.12.2012

Lisätty tieto osien EN1991-1-2, EN1991-1-6 ja EN1991-4 korjaussivuista sekä päivitetty koulutustapahtumat

30.10.2012

Lisätty tieto alumiiniosien käännöksistä ja muutossivujen vahvistamisesta

19.09.2012

Lisätty Eurokoodiseminaarin 2012 ilmoittautumisohjeet ja ohjelma

07.09.2012

Lisätty linkkejä puurakenteiden sähköiseen materiaaliin ja ohjelmiin

14.06.2012

Täydennetty koulutustilaisuussivua

22.05.2012

Lisätty YM:n tiedote, lisätty JRC:n esimerkkilaskelmia sähköisiin materiaaleihin

09.09.2011

Seuraavien osien käännöksiin on lisätty virallisten korjaussivujen tiedot. Samalla on myös korjattu käännöksissä havaittuja virheitä: SFS-EN 1991-1-1+AC, SFS-EN 1991-1-2+AC, SFS-EN 1991-1-3+AC, SFS-EN 1991-1-5+AC, SFS-EN 1991-1-6+AC, SFS-EN 1992-1-1+AC

13.03.2011

EN1997-2+AC julkaistu suomenkielisenä, lisätty tieto EC 3 koulutuksesta

01.03.2011

EN1991-1-4+A1+AC julkaistu suomeksi, betonirakenteiden suunnittelua koskevia oppaita päivitetty, Liikenneviraston suunnitteluohjeet lisätty, tieto osan EN1993-4-1 virheestä lisätty

26.11.2010

Tieto muurattujen rakenteiden eurokoodipohjainen suunnitteluohjeen RIL206 julkaisusta lisätty, muurattujen rakenteiden palo-osan EN1996-1-2 virallinen korjaussivu lisätty, betonieurokoodin EN1992-1-1 toinen korjaussivu lisätty, Wienissä järjestetyn siltaworkshopin materiaali lisätty, Eurokoodi 2010 seminaarin esitykset lisätty

12.11.2010

Lisätty Liikenneviraston kansalliset liitteet sekä YM:n liitteet alumiiniosiin sekä osien EN1991-1-1, EN1991-1-4, EN1991-1-6 ja EN1993-3-1 muutetut kansalliset liitteet

23.09.2010

Osa EN1993-2 julkaistu suomeksi, osasta EN1990 julkaistu uusi suomenkielinen versio, lisätty tieto Eurokoodi 2010 seminaarista, lisätty tietoja uusista julkaisuista ja koulutustapahtumista

25.08.2010

Osat EN1991-1-7 ja EN1991-3 julkaistu suomeksi, osan EN1996-2 kansallisen liitteen muutos lausuntokierroksella

11.06.2010

Korjaussivu osaan EN1997-2 lisätty sivuille

26.05.2010

Korjaussivut osiin EN1990 ja EN1998-3 lisätty sivuille, lisätty MetStan tiedote terästen sitkeysluokittelusta, lisätty englanninkielisiä kansallisia liitteitä help deskiin

28.04.2010

Tieto puuurakenteiden lujuusarvojen muutoksista lisätty help deskiin

06.03.2010

Tiehallinon eurokoodien käyttöönottopäivä lisätty, EN1995-2 julkaistu suomeksi

05.03.2010

Jouko Kouhin kysymys/vastauspalsta teräseurokoodeista lisätty nyt myös help deskiin ks. teräsrakenteiden sähköinen materiaali tai Usein kysyttyä-palsta, osien EN1991-1-7, EN1991-2 ja EN1998-2 viralliset korjaussivut julkaistu ja ovat ladattavissa eurokoodikohtaisilta sivuilta.

06.02.2010

Osan EN1991-1-4 toinen korjaussivu lisätty help deskiin

28.01.2010

Betonirakenteiden suunnittelua koskevat oppaat 6. Perustukset, 7. Pilarilaatat ja 8. Taipuma on julkaistu suomeksi, oppaita 3. Laatat ja 4. Palkit on päivitetty, SFS on julkaissut osat EN1993-1-3+AC, EN1993-1-11+AC ja EN1993-5+AC suomenkielisinä, Liikenneviraston kaikki kansalliset liitteet ovat notifikaatiossa. Notifikaatioversiot on lisätty help deskiin eurokoodikohtaisille sivuille, koulutustapahtumat päivitetty

26.11.2009

Eurokoodien ja nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäyttö jatkuu vuoteen 2011, Eurokoodi 2009-seminaarin esitykset lisätty helpdeskiin, osan EN1995-1-1 painovirheiden ja uusien virheiden korjauslista lisätty help deskiin, SFS on julkaissut suomenkielisinä osat EN1993-4-2+AC ja EN1993-4-3+AC, viralliset korjaussivut osiin EN1999-1-2, EN1999-1-4 ja EN1999-1-5 lisätty help deskiin ks. eurokoodikohtaiset sivut, terärakenneosan EN1993-1-3 uusi korjaussivu lisätty help deskiin

26.10.2009

Tiehallinnon kansalliset liitteet osiin EN1992-2, EN1993-2, EN1994-2 sekä EN1995-2 lausunnolla ja lisätty help deskiin, lisätty tieto RIL:n ja Ratekon koulutustilaisuuksista

20.10.2009

Eurokoodi 2009-seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lisätty, osien EN1996-2 ja EN1996-3 viralliset korjaussivut on julkaistu ks. eurokoodikohtaiset sivut, betonirakenteiden ohjelmia lisätty

08.10.2009

Osan EN 1997-1 Tiehallinnon kansallisen liitteen lausuntokierrosversio lisätty help deskiin, llisätty tiedot EN1991-2 käännöksestä sekä käsikirjoista 206 ja 207

07.10.2009

YM:n kansallisten liitteiden 4. paketti lisätty help deskiin (EN1991-1-6, EN1991-1-7, EN1991-3, EN1992-3, EN1993-1-11 ja EN1993-1-12)

02.10.2009

Teräsosat EN1993-3-1+AC ja EN1993-6+AC on julkaistu suomenkielisenä ks. eurokoodikohtaiset sivut ja lisätty tieto Eurokoodi 2009-seminaarista

28.09.2009

Osan EN1997-1 uusi suomenkielinen painos julkaistu, jossa on otettu huomioon virallinen korjaussivu

17.09.2009

Osien EN1993-1-12 ja EN1993-3-2 suomenkieliset käännökset on julkaistu. Ruotsin kansallisten liitteiden linkit ohjattu Boverketin ja Vägverketin sivuille ks. Muiden maiden kansalliset liitteet. RIL 207 Geotekninen suunnittelu julkaistu kesän aikana

01.09.2009

Viralliset korjaussivut on julkaistu osiin EN1991-1-4, EN1993-1-8, EN1993-2, EN1993-4-2, EN1996-1-1 ja EN1998-1. Korjaussivut voi ladata help deskin eurokoodikohtaiselta sivulta tai SFS:n verkkokaupasta. Osan EN1992-1-2 tausta-asiakirjat lisätty help deskiin.

04.08.2009

BY ja TRY järjestävät syyskuussa koulutusta liittorakenteiden eurokoodista, alumiiniosan EN1999-1-1 muutossivu A1 on julkaistu, ENC-kokouksen ja TC250 kokousten matkaraportit lisätty help deskiin, teräsosien EN1993-3-1, EN1993-4-3 ja EN1993-6 viralliset korjaussivut on julkaistu ja ne on lisätty help deskiin.

25.06.2009

Betoniosan EN1992-1-1 kansallisen liitteen muutos tullut voimaan 15.6.2009. Muutettu kansallinen liite lisätty myös helpdeskiin, Osan EN1993-1-3 korjaussivussa havaittu mahdollinen virhe, SFS on julkaissut liittosiltaosan EN1994-2 suomenkielisenä.

04.06.2009

SFS on julkaissut betoniosan EN1992-3 sekä teräsosat EN1993-1-6+AC, EN1993-1-7+AC ja EN1993-4-1+AC suomenkielisinä (teräsosat sisältävät korjaussivut sisäänkirjoitettuna= +AC), teräsosien EN1993-1-3 ja EN1993-5 viralliset korjaussivut lisätty help deskiin ja Ratekon koulutustilaisuuden tiedot lisätty

20.5.2009

Uusi suomenkielinen versio puueurokoodista EN1995-1-1 sekä muutosivu A1 osaan EN1998-2 julkaistu.

05.05.2009

Osien EN1993-1-1, EN1993-1-2, EN1993-1-6, EN1993-1-7, EN1993-1-11, EN1993-1-12 ja EN1994-1-1 viralliset korjaussivut on lisätty helpdeskiin, JRC:n järjestämän muurattujen rakenteiden eurokoodikoulutuksen materiaali on lisätty helpdeskiin, SFS on julkaissut betonisiltaosan EN1992-2 suomenkielisenä

18.04.2009

Ympäristöministeriön kolmas paketti kansallisia liitteitä lisätty help deskiin, osien EN1993-1-5, EN1993-1-9 ja EN1993-1-10 viralliset korjaussivut lisätty help deskiin, BY järjestää BY60 EC2 suunnitteluohjeesta koulutustilaisuuden toukokuussa ks. Koulutus ja tapahtumat, JRC:n raportti lisätty osan EN1993-1-10 tausta-asiakirjoihin.

01.04.2004

Tiehallinnon kansallisten liitteiden lausuntokierrosversiot osiin EN1990, EN1991-1-4, EN1991-1-5, EN1991-1-6, EN1991-1-7 ja EN1991-2 sekä CENin korjausivut osiin EN1991-1-1, EN1991-1-2, EN1991-1-3, EN1991-1-5 ja EN1995-1-2 lisätty helpdeskiin.

20.03.2009

Kaksi seuraavaa osaa How to design-oppaista julkaistu suomeksi (betonirakenteiden sähköinen materiaali) sekä lisätty tieto Eurokoodi 9-sivuista (alumiinirakenteiden suunnittelua koskeva opetus- ja koulutusmateriaaliportaali)

09.03.2009

Kolme How to design-opasta julkaistu suomeksi (betoni), osan EN 1993-1-11 kansallinen liite on notifikaatiossa, EN 1996-1-1 suomenkielinen käännös on julkaistu, osan EN1997-1 korjaussivu AC:2009 ladattavissa

27.02.2009

Kaikki tähän mennessä julkaistut korjausivut lisätty help deskiin (ladattavissa), notifikaatioversiot standardien EN1991-1-6, EN1991-3 ja EN1995-1-1/A1 kansallista liitteistä lisätty help deskiin

18.02.2009

Osan EN1990 korjaussivut julkaistu, täydennetty Ratekon koulutustilaisuuksien päivämääriä

04.02.2009

Lisätty tiedot TRY:n vastaavan teräsrakennesuunnitelijan koulutustilaisuudesta

26.01.2009

Lisätty ENC-kokousten matkaraportti sivuille ks. Eurokoodien tilanne nyt

22.01.2009

Betonieurokoodin tausta-asiakirjat sekä tiedot alumiini ja puueurokoodikoulutuksesta lisätty help deskiin

16.12.2008

Puueurokoodin EN1995-1-1 muutoksen aiheuttama kansallisen liitteen muutos lausuntokierroksella, osien EN1991-1-7 ja EN1991-4 kansalliset liitteet notifikaatiossa, TC250 Maltan kokouksen matkaraportti lisätty sivuille

02.12.2008

Puueurokoodin muutossivut EN1995-1-1/A1:June 2008 on julkaistu. Käyttöönotto edellyttää kansallisen liitteen muutosta

18.11.2008

Muurattujen rakenteiden eurokoodin EN1996-2 suomenkielinen käännös on julkaistu

06.11.2008

Eurokoodiseminaarin 2008 esitykset lisätty sivuille (ks. Ajankohtaista), osan EN1991-1-6 kansallinen liite on lausuntokierroksella (liite lisätty help deskiin)

03.11.2008

Lisätty tieto puurakenteiden koulutustilaisuudesta Savonlinnassa

22.10.2008

SFS julkaissut viralliset korjaussivut osiin EN1991-1-6, EN1992-1-2, EN1992-2, EN1994-1-2 ja EN1994-2, osan EN1996-1-2 suomenkielinen käännös on julkaistu, Tiehallinnon kansallinen liite osaan EN1993-1-11 on lausunnolla (lisätty myös help deskiin), Tiehallinnon vastuulla olevien osien aikatauluja tarkistettu

26.09.2008

Eurokoodiseminaari 2008 järkjestetään Hanasaaressa 4.11.2008, eurokoodiosan EN1991-1-11 kansallinen liite lausunnolla ja alumiiniosien kansalliset liitteet ovat notifikaatiossa (liitteet lisätty help deskiin)

17.08.2008

Lisätty tietoja koulutustilaisuuksista (RIL, Rateko, TAMK)

06.08.2008

Lisätty tieto CENin julkaisemista korjaus- ja muutossivuista, osan EN1996-2 kansallinen liite on lausuntokierroksella (liite lisätty myös help deskiin)

01.08.2008

Osan EN1991-3 kansallinen liite on lausuntokierroksella (liite lisätty myös help deskiin)

31.07.2008

Liittorakenteiden tekeillä olevien korjaussivujen tiedot lisätty osien EN1994-1-1, EN1994-1-2 ja EN1994-2 ns. virhelistoihin, ks. liittorakenneeurokoodien sivut

11.07.2008

Lisätty linkkejä suunnitteluperusteiden sekä teräsrakenteiden sähköiseen materiaaliin sekä tieto betonieurokoodi koulutustilaisuudesta syksyllä

04.07.2008

Lisätty kansallisten liitteiden II paketti help deskiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (EN1993-1-3..EN1993-1-7, EN1993-3-1,EN1993-3-2 ja EN1997-2)

27.06.2008

Osien EN1991-1-7 ja EN1991-4 kansalliset liitteet lausuntokierroksella, osien EN1996-1-1 ja EN1996-1-2 kansalliset liitteet notifikaatiossa (viimeiset versiot lisätty help deskiin), Finwood 2.2 mitoitusohjelma lisätty puurakenteiden ohjelmiin, lisätty tieto ns. toisen paketin voimaantulosta ks. Ajankohtaista

16.05.2008

Lisätty linkit puurakenteiden lyhennettyyn suunnitteluohjeeseen (Puuinfo) ja betonirakenteisen mastopilarin palomitoitusohjeeseen (www.betoni.com), sähköinen materiaali EC5 ja EC2

12.05.2008

Lisätty tiedot sovellusohjeesta RIL 201-1-2008 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat help deskiin (ks. kirjat EC0 ja EC1)

15.04.2008

Lisätty koulutustilaisuuksia help deskiin (BY EC2 koulutus ja Ratekon AMK-opettajien muurattujen rakenteiden koulutus, lisätty AMK-opettajille sivut opetusmateriaaleille (tiedostot salattu)

07.04.2008

Osan EN1999-1-1 kansallinen liite on lausuntokierroksella (liite lisätty myös help deskiin)

20.03.2008

Lisätty Geotekniseen suunnitteluun Suomen kansallista liittettä laadittaessa tehdyt vertailulaskelmat ks. Sähköinen materiaali

13.03.2008

Lisätty betonirakenteiden sähköiseen materiaaliin palkin mitoitusesimerkki BY-päiviltä

12.03.2008

Osan EN1992-3 kansallinen liite lausuntokierroksella (liite lisätty myös help deskiin), lisätty tietoja tausta-asiakirjoista osiin EN1992-1-1 ja EN1993-1-9

11.03.2008

Lisätty Suomen käytössä olevien kansallisten liitteiden englanninkieliset versiot help deskiin ks. etusivu

07.03.2008

EN1992-1-1 käännöksen virhelista päivitetty (lisätty listaan myös ohjeita pilarin epäkeskisyyksistä), Ruotsin tielaitoksen määräyksiä notifioinnissa (ks. muiden maiden kansalliset liitteet, osa5)

25.02.2008

JRC:n järjestämän koulutustilaisuuden materiaalit lisätty help deskiin, Rateko järjestää eurokoodikoulutusta rakennesuunnittelijoille ja koulutustilaisuuden betonirakenteista amk-opettajille, EuroCadcrete-projektissa tehty betonirakenteiden suunnitteluun liittyvä opetusohjelma ja kirja ovat ladattavissa, RIL205-2007 Puurakenteiden suunnittelu on julkaistu, Suomen kansallisten liitteiden englanninkielisiä versioita lisätty help deskiin, korjattu versio Suomen kansallisista liitteistä lisätty (EN1993-1-1 koskeva virhe korjattu)

01.02.2008

Osan EN1999-1-3 kansallinen liite lausuntokierroksella, lisätty myös help deskiin

28.01.2008

Osan EN1993-1-1 kansallisen liitteen taulukon 6.5 korjaus lisätty, lisätty Siltapäivät koulutustilaisuuksiin, lisätty betonirakenteisiin ohjelmia, päivitetty EN1995-1-1 käännöksen virhelista

21.01.2008

Betonieurokoodin EN1992-1-1 virallinen korjaussivu julkaistu ja virhelistat päivitetty, teräseurokoodien EN1993-5 ja EN1993-4-3 kansalliset liitteet komission notifioinnissa

16.01.2007

Lisätty Suomen kansallisen liitteen korjattu versio help deskiin (koskee osaa EN1992-1-1), lisätty linkit teräsosien virallisiin korjaussivuihin (corrigendat löytyvät UNI:n sivuilta erillisinä), SFS korjannut osan EN1993-1-9 käännöksen virheen, SFS julkaissut käsikirjan betonirakenteista ks. ko. eurokoodin pääsivu

11.01.2007

Eurokoodiosien EN1996-1-1, EN1999-1-2 ja EN1999-1-4 kansalliset liitteet lausuntokierroksella (lausuntokierrosversiot lisätty myös help deskiin), lisätty korjaus EN1992-1-1 kansalliseen liitteeseen, SFS julkaissut käsikirjat suunnitteluperusteista ja puurakenteista ks. ko. eurokoodin pääsivu

04.01.2007

Teräseurokoodin EN1993-1-9 käännöksen 1. painoksessa havaittu virhe, ks. kyseisen osan sivu

02.01.2007

Puueurokoodien sähköiseen materiaaliin lisätty linkki Puuinfon 29.-30.11.07 järjestämän amk-opettajien koulutustilaisuuden luentomateriaaliin

20.12.2007

Lisätty koulutustapahtumiin Ratekon teräseurokoodikoulutus amk-opettajille ja JRC:n koulutuspäivät Brysselissä

19.12.2007

Alumiinieurokoodin EN1999-1-5 kansallinen liite lausuntokierroksella ja teräseurokoodin EN1993-6 kansallinen liite komission notifikaatiossa (liitteet lisätty myös help deskiin), ENC-kokouksen matkaraportti lisätty kohtaan Eurokodien tilanne nyt

10.12.2007

Teräseurokoodien EN1993-1-6, EN1993-1-7, EN1993-4-1 ja EN1993-4-2 kansalliset liitteet komission notifioinnissa (notifikaatioversiot lisätty help deskiin), AEL-RIL järjestää eurokoodikoulutusta tammikuussa ks. Koulutus ja tapahtumat

05.12.2007

Ruotsin Tielaitoksen kansallisisia liitteitä notifioinnissa (ks. Muiden maiden liitteet, Ruotsi, Vägverket, osa4), standardin EN1991-1-7 tietoja päivitetty

30.11.2007

Eurokoodiosat EN1993-1-4 ja EN1997-2 julkaistu suomeksi, osien EN1994-1-1 ja EN1995-1-1 virhelistat päivitetty

06.11.2007

Tiedote RakMK:n B-sarjan soveltamisesta lisätty ks. Eurokoodien tilanne nyt, lisätty tieto amk-opettajien puueurokoodikoulutuksesta ks. Koulutus ja tapahtumat

02.11.2007

Puueurokoodin EN1995-1-1 käännöksen kaavassa 8.6 virhe ks. kyseisen eurokoodin sivu, Puuinfo järjestää puueurokoodikoulutusta amk-opettajille ks. Koulutus ja tapahtumat

19.10.2007

Osaan EN1993-1-5 lisätty tausta-aineistoa

18.10.2007

1.11.2007 voimaantulevat kansalliset liitteet lisätty help deskiin ks. eurokoodikohtainen sivu tai Eurokoodien tilanne nyt (kaikki yhdessä tiedostossa)

12.10.2007

EN-eurokoodien käyttöönottopäivämäärä muutettu, käyttö alkaa 1.11.2007.

11.10.2007

Teräseurokoodin EN1993-4-3 kansallinen liite on lausuntokierroksella (liite lisätty help deskiin)

09.10.2007

Puueurokoodien EN1995-1-1 ja EN1995-1-2 ns. virhelista päivitetty, teräseurokoodit EN1993-1-7 ja EN1993-6 julkaistu englanninkielisinä

05.10.2007

Lisätty tiedot Eurokoodien käyttöönotto-julkistamisseminaarista sekä AMK-opettajille suunnatusta koulutuksesta kohtaan Koulutus ja tapahtumat

03.10.2007

Teräseurokoodin EN1993-1-3 kansallinen liite komission notifikaatiossa (liite lisätty help deskiin), lisätty Ison-Britannian viranomaisten jukaisemat oppaat eurokoodien EN1990, EN1991-1-4, EN1991-1-7, EN1992-1-1, EN1996 ja EN1997 soveltamisesta (ks. kyseisen eurokoodin sähköinen materiaali)

24.09.2007

Teräseurokoodin osien EN1993-1-5 ja EN1993-3-1 kansalliset liitteet komission notifioinnssa (notifiointiversiot lisätty help deskiin), Italian uudet rakennusmääräykset komission notifioinnissa (sovitettu eurokoodeihin) lisätty kohtaan Muiden maiden kansalliset liitteet

19.09.2007

Teräseurokoodien tilanne päivitetty, Designer's Guide terässsilloista julkaistu ks. teräseurokoodeihin liittyvä kirjallisuus

13.09.2007

Teräseurokoodien EN1993-1-4 ja EN1993-3-2 kansalliset liitteet komission notifioinnissa (notifiointiversiot lisätty help deskiin)

11.09.2007

Betonieurokoodien EN1992-1-1 ja EN1992-1-2 sekä liittorakenne-eurokoodien EN1994-1-1 ja EN1994-1-2 käännökset julkaistu

07.09.2007

Teräseurokoodin EN 1993-5 kansallinen liite lausuntokierroksella (liite lisätty myös help deskiin)

03.09.2007

Lisätty varoitus lävistysmitoituksesta osaan EN1992-1-1 ja tietoja tausta-asiakirjoista osiin EN1993-1-1 ja EN1993-1-5

24.08.2007

Teräseurokoodin EN1993-1-5 käännös julkaistu

17.08.2007

Osan EN1997-2 kansallinen liite komission notifioinnissa, liite ei ole vielä ollut lausunnolla (liite lisätty help deskiin), lisätty tiedot tausta-asiakirjoista osiin EN1991-1-2, EN1991-1-6 ja EN1991-4

15.08.2007

Lisätty alustava tieto Teräsrakenneyhdistyksen teräseurokoodikoulutuksesta ks. Koulutus ja tapahtumat

14.08.2007

Teräseurokoodin osan EN1993-4-1 kansallinen liite lausuntokierroksella (liite lisätty help deskiin)

13.08.2007

Eurokoodin EN1997-1 kansallisen liitteen korjattu versio lisätty help deskiin (korjattu notifiointiin lähettämisen jälkeen), teräseurokoodin osien EN1993-1-12 ja EN1993-6 kansalliset liitteet lausuntokierroksella (liitteet lisätty help deskiin), tiedot osan EN1992-1-1 tausta-asiakirjoista lisätty help deskiin

30.07.2007

Eurokoodien käyttönottoaikataulu muuttuu, kansalliset liitteet otetaan käyttöön 15.10.2007 ks. etusivu Ajankohtaista

27.06.2007

Lisätty linkkejä/tietoja kirjoihin, sähköisiin materiaaleihin, ohjelmiin seuraviin eurokoodeihin: EC2, EC5 (yksinkertaistettu suunnitteluohje ja esimerkkilaskelmat puuinfon sivuilla), EC6 ja EC9, päivitetty Muiden maiden kansalliset liitteet (Saksa julkaissut ensimmäiset liitteensä, Ruotsin alustavia liitteitä lisätty sekä Boverketin ja Vägverketin osalta), tarkistettu käännösten ja kansallisten liitteiden tilanne EC3 ja EC2 osalta, lisätty käännöspvm käännettyihin eurokoodiosiin

21.06.2007

Teräseurokoodin osan EN1993-1-6 kansallinen liite on lausuntokierroksella (liite lisätty myös help deskiin)

15.06.2007

Ryhmän TC 250 Stuttgartin 14-15.5.2007 kokouksen matkaraportti lisätty kohtaan Eurokoodien tilanne nyt

13.06.2007

Teräseurokoodin osien EN1993-1-7 ja EN1993-4-2 kansalliset liitteet ovat lausuntokierroksella (liitteet lisätty myös help deskiin)

12.06.2007

Lisätty TRY:n julkaisema artikkeli Frame stability following EN 1993-1-1 teräsrakenteiden sähköiseen materiaaliin

05.06.2007

Ympäristöministeriö lähettänyt komission notifiointiin osien EN1991-1-2, EN1991-1-5, EN1992-1-1, EN1992-1-2, EN1994-1-1 ja EN1994-1-2 kansalliset liitteet, notifiointiversiot lisätty help deskiin

30.05.2007

CEN julkaissut kaikki eurokoodit englanniksi, viimeinen osa EN1999-1-3 julkaistu toukokuussa, EN 1997-1 kansallinen liite lähetetty komission notifiointiin, notifiointiversio lisätty help deskiin

15.05.2007

TKK:ssa pidetyn teräsrakenteiden liitosten intensiivikurssin materiaali lisätty teräsrakenteiden sähköiseen materiaaliin (ks. sivu Teräsrakenteet, sivun alareunassa linkki Sähköinen materiaali)

11.05.2007

SFS on julkaissut suomeksi osat EN1991-1-6, EN1995-1-1 ja EN1995-1-2 sekä englanniksi osat EN1993-1-6, EN1993-1-12, EN1993-4-1, EN1993-4-2, EN1993-4-3, EN1993-5, EN1997-2, EN1999-1-1, EN1999-1-2, EN1999-1-4 ja EN1999-1-5.

07.05.2007

Romanian kansallisten liitteiden notifiointiversioita komission sivuilta ks.Muiden maiden kansalliset liitteet

04.05.2007

Puueurokoodin osiin EN1995-1-1 ja EN1995-1-2 lisätty ns. virhelistat

03.05.2007

Eurokoodien tilanne päivitetty ks. Eurokoodien tilanne nyt, CEN julkaissut standardit EN1993-1-7, EN1993-6 ja EN1997-2, standardille EN1994-1-1 on tehty ns. virhelista, kaikkiin eurokoodeihin, joissa on palo-osa, on lisätty sähköiseen materiaaleihin linkki Manchesterin yliopiston palopowerpointteihin (vain lukuoikeus)

24.04.2007

Osien EN1990, EN1991-1-1, EN1991-1-3, EN1991-1-4, EN1995-1-1, EN1995-1-2, EN1993-1-1, EN1993-1-2, EN1993-1-8, EN1993-1-9 ja EN1993-1-10 kansallisten liitteiden uusimmat versiot lisätty help deskiin (komission notifiointiin lähetetyt versiot)

04.04.2007

Eurokoodien tilanne päivitetty ks. Eurokoodien tilanne nyt, CEN julkaissut standardit EN1993-1-6, EN1993-1-12, EN1993-4-1, EN1993-4-2, EN1993-4-3, EN1993-5, EN1999-1-2, EN1999-1-4 ja EN1999-1-5

03.04.2007

Teräsrakenteiden koulutusta Espoossa ks. Koulutus ja tapahtumat, lisätty linkki komission tutkimuslaitoksen eurokoodikotisivuille ks. Eurokoodi sivut muualla

02.04.2007

Osien EN1993-1-3, EN1993-3-1 ja EN1993-3-2 kansalliset liitteet lausuntokieroksella (liitteet lisätty myös help deskiin), RIL:n sovellusohjeiden (kuormat sekä puurakenteet) valmistumisaikataulu muuttunut (kesä 2007) sekä MetSta liittynyt help deskin ylläpitäjiin (ks. etusivun pystypalkki)

22.03.2007

Lisätty ENC kokouksen matkaraportti kohtaan Eurokoodien tilanne nyt

26.02.2007

Suunnittelussa käytettävä aina vain yhtä määräys/standardikokoelmaa ks. Ajankohtaista etusivulla, EC6 ja EC7 tilanteita päivitetty

21.02.2007

Osien EN1993-1-4 ja EN1993-1-5 kansalliset liitteet lausuntokierroksella, liitteet lisätty myös help deskiin

19.02.2007

Osien EN1991-1-5, EN1994-1-1 ja EN1994-1-2 kansalliset liitteet lausuntokierroksella, liitteet lisätty myös help deskiin

14.02.2007

Tanskan kansallisten liitteiden lausuntoversiot lisätty kohtaan Muiden maiden kansalliset liitteet

12.02.2007

Osan EN1996-1-2 kansallinen liite on lausuntokierroksella, uusi versio päivitetty myös help deskiin

07.02.2007

Kuormaosat EN1991-1-7 ja EN1991-3 sekä maanjäristysmitoitusosa EN1998-4 julkaistu englanninkielisinä

19.01.2007

Tieto päivityksistä sähköpostiisi, katso kohtaa Palaute ja kysymykset

16.01.2007

Lisätty betonieurokoodin palo-osan EN1992-1-2 Maintenance Group:n vahvistamamien alustavien korjausivujen tiedot help deskiin (ns. virhelista), Eurokoodien yleistilanne päivittynyt (CEN:n julkaisema tilanne) kohdassa Eurokoodien tilanne nyt

15.01.2007

Teräseurokoodi EN1993-1-11 myös saatavilla englanniksi

15.01.2007

Teräseurokoodit EN1993-1-3, EN1993-1-4, EN1993-1-5, EN1993-2, EN1993-3-1 ja EN1993-3-2 saatavana englanninkielisenä sekä geoteknisen suunnittelun osan EN1997-1 käännös julkaistu

12.01.2007

Lisätty yhteenvetotaulukko eurokooditilanteesta Suomessa kohtaan Eurokoodien tilanne nyt

08.01.2007

Lisätty betonieurokoodin EN1992-1-1 Maintenance Group:n vahvistamamien alustavien korjausivujen tiedot help deskiin (ns. virhelista)

22.12.2006

Lisätty osan EN 1996-1-2 kansallisen liitteen alustava lausuntokierrosversio, korjattu kirjallisuuden katkenneet linkit (Thomas Telfordin julkaisut)

21.12.2006

Lisätty linkkejä kohtaan Eurokoodisivuja muualla, lisätty puurakenteisiin ohjelmia

15.12.2006

Sillansuunnitteluun liittyvä linkki eurokoodiseminaareista lisätty kohtaan Eurokoodisivuja muualla

11.12.2006

Sanastoja-kohtaan lisätty eurokoodien esipuheen käännöksen korjattu versio

07.12.2006

Tuulikuormia käsittelevän eurokoodin EN1991-1-4 käännös julkaistu

04.12.2006

Lisätty YM:n tiedote etusivulle Ajankohtaista-otsikon alle, Sanastoja-kohtaan lisätty eurokoodien esipuheen käännös sekä eurokoodien pääosien nimien käännökset

23.11.2006

Lisätty julkaisu Ruotsin säädöskokelmasta, jossa käsitellään NDP-arvoja (ks. muiden maiden kansalliset liitteet)

22.11.2006

Lisätty TC250:n kokouksen matkaraportti ks. Eurokoodien tilanne nyt , lisätty tekeillä oleva kirja puurakenteisiin

21.11.2006

RIL:n sovellusohje Puurakenteiden suunnittelu lausunnolla ks. ajankohtaista etusivulla

16.11.2006

SFS-EN 1993-1-1 ja SFS-EN 1993-1-8 käännökset julkaistu, SFS-EN 1992-3 englanninkielinen versio julkaistu, osat EN 1993-1-3, EN 1993-1-4, EN1993-1-5, EN 1993-1-11, EN 1993-2, EN 1993-3-1 ja EN 1993-3-2 vahvistettu CEN:n toimesta, päivittetty linkkejä muiden maiden kansallisiin liitteisiin

02.11.2006

Lisätty kirjallisuutta betonirakenteisiin

30.10.2006

EN 1995-1-1 kansallisen liitteen uudempi alustava versio lisätty (viimeistelty lausuntokierroksen jälkeen)

24.10.2006

SFS-EN 1991-4 vahvistettu englanninkielisenä, Eurokoodisivuja muualla kohtaan lisätty kuvauksia linkeistä

19.10.2006

Päivitetty EN 1991-1-4 virhelista

17.10.2006

Päivitetty EN 1992-1-1 virhelista

16.10.2006

Lisätty Puusta-päivä koulutustapahtumiin EC5

05.10.2006

Lisätty sähköistä materiaalia osaan EC7

03.10.2006

Lisätty EN 1992-1-2 virhelista

29.09.2006

Lisätty EC2 sivuille How to design.. oppaat (sähköinen materiaali), EN 1995-1-1 ja EN1995-1-2 korjaussivut julkaistu SFS:n toimesta, lisätty EC4 kirjallisuutta

28.09.2006

EC7 aikataulua täydennetty ja lisätty kirjallisuutta

27.09.2006

Siltojen suunnitteluun liittyvien EC osien tiedot päivitetty (EN1990, EN1991-4..7,EN1991-2, EN1992-2, EN1993-2, EN1993-1-11, EN1994-2, EN1995-2), lukuohjeita sivua täydennetty

26.09.2006

Lisätty englanninkielinen demoversio help deskistä, lisätty EN 1997-1 kansallisen liitteen lausuntoversio

22.09.2006

Lisätty virhelistat kuormaosiin 1-1, 1-3 ja 1-4, päivitetty kuormaosien käännöstilanne, lisätty kirjallisuutta osiin EC2, EC4, EC5, EC7 ja EC8, päivitetty EC2 ja EC4 tilanne

20.09.2006

Lisätty EC0 ja EC1 kirjallisuus (suunnitteluperusteet ja kuormat)

19.09.2006

Lisätty EC3 kirjallisuus ja sähköinen materiaali (teräsrakenteet)

 

Lisätty EC3 koulutustilaisuus silloista Kuopiossa ja hitsatuista rakenteista Tampereella (koulutusta)

 

Usein kysyttyä kohdassa ensimmäisiä kysymyksiä

11.09.2006

Lisätty linkki ruotsinkielisille eurokoodeille (etusivu)

 

Lisätty sivut matkaraporteille TC250 ja ENC (eurokoodien tilanne nyt)

08.09.2006

Lisätty osan 1991-1-3 kansallisen liitteen uudempi alustava versio (lumikuorma)

 

Lisätty osan 1991-1-2 kansallisen liitteen alustava versio (palolle altistetut rakenteet)

 

Lisätty EC3 koulutustilaisuus Hämeenlinnassa (koulutusta)

 

Lisätty osan 1990 kansallisen liitteen uudempi alustava versio (suunnitteluperusteet)